Sobre EYP

O EYP é un proxecto educacional independente e sen ideoloxía política que está adaptado especificamente as necesidades da xuventude europea. O EYP fomenta o pensamento independente e a iniciativa sociopolítica da mocidade e facilita o aprendizaxe das habilidades sociais, cruciais e profesionais. Dende a súa inauguración miles de persoas xovens formaron parte en sesións rexionais, nacionais e internacionais, creando amizades e contactos internacionais máis alá das fronteiras. Ademáis o EYP fai unha contribución vital na labor da unificación europea. Hoxe EYP e unha das plataformas europeas máis grandes para o debate político, encontros interculturales, traballo político e o intercambio de ideas entre a mocidade europea.

O EYP e unha rede de 36 organizacións e asociacións europeas nas cales miles de persoas xovens son activas voluntariamente. Toda a rede organiza arredor de 200 eventos cada ano. O EYP é un programa da fundación Schwarzkopf.