Sessions Nacionals

Un dels majors objectius d’EYPE com a comitè nacional d’EYP en aquest país és seleccionar els estudiants que representaran Espanya en sessions internacionals d’EYP que tindran lloc en una ciutat europea diferent tres cops a l’any. Aquest era l’objectiu darrere les anteriors sessions nacionals a Girona (2007), Banyoles (2007), Sevilla (2008), Barcelona (2009), Saragossa (2010), Madrid (2011), Sitges (2012), Bilbao (2013) i València (2014) que van reunir a alumnes espanyols i a un nombre significant de participants internacionals. Aquestes sessions de quatre dies són una simulació a petita escala del que passa a una sessió internacional. Tal com explica la pàgina ESDEVENIMENTS, els alumnes participen en tres activitats bàsiques: Teambuilding, Committee Work i General Assembly. Els estudiants participen a la sessió representant les seves escoles, ja que el procés de selecció es basa en escoles més que en participants individuals. El criteri del jurat, per ordre d’importància, és aquest:

  • Coneixement sobre el tema del comitè i coneixement general sobre Europa, que és important per qualsevol debat
  • Ús de l’anglès, l’idioma de totes les sessions d’EYP
  • Motivació i ganes de participar a cada aspecte de la sessió
  • Cooperació amb l’equip i respecte per les opinions dels altres participants