El Comitè Nacional

El Parlament Europeu dels Joves d’Espanya (EYPE) és l’organització que representa a Espanya en el conjunt del Parlament Europeus dels Joves. L’EYPE està integrat per estudiants que participen en les diferents sessions organitzades durant tot l’any per membres de l’EYP. L’EYPE organitza sessions per tota Espanya amb l’objectiu de seleccionar representants per a les sessions internacionals. Aquestes sessions internacionals es duen a terme tres vegades a l’any en diferents ciutats europees, i reuneixen entre 250 i 300 estudiants i professors. Des de la seva fundació, l’EYPE ha celebrat 9 Congressos de Selecció Nacional, 3 Fòrums Internacionals i més de 30 sessions regionals (GA Days).

Annual